TOP
NINGÚ MORIRÀ DESPRÉS DE MI DE JULIA IRANGO. FOTO DE PAU GAYA

6.#DiariMigrats: Danshe Bernat Sanjuan i Núria Crespo Juan Sánchez Plaza y Rose Sall Sao

Ciclo: V Migrats dansa 2021. Espai Inestable. Data d’estrena: 27 de novembre 2021. Data de la crítica: 28 de novembre de 2021.

Perquè sembla que s’acaba un altre Migrats més i se m’ha fet curt. Jo estaria tots els caps de setmana veient Migrats i no em cansaria. Perquè m’interessa veure com la xicalla s’està organitzant, de quina manera construeixen les seues dramatúrgies, què els interessa comptar, de qui recullen les seues influències… No deixa de ser el risc això de programar a persones i no a obres, que és el que ens distingeix d’altres festivals. Buscar el talent i potenciar-lo. I adonar-se de qui es mereix aqueix esforç i continuar potenciant-lo fins i tot més.

Anit començàrem en Espai Inestable amb Juan Sánchez Plaza i Rose Sall Sao amb D(US)T, que es nota que estan a Anglaterra perquè tenen un rotllo Akram Khan que no se li escapa a ningú. Aqueixes línies corbes, llargues, impulsades, aqueixes caigudes a terra, aqueixos xocs entre persones, aqueixos caps voladors, aqueix vestuari i aqueixa atmosfera austera… A Juan ningú li diria, sense saber com es mou, que aqueix rotllo li anava a *aquedar bé, perquè és més per a culibaixos de centres pròxims al sòl i ell és alt i llarg, però per això no cal avançar-se a opinar mai, perquè després et toca menjar-te les teues paraules. Tindre una peça coreografiada de principi a fi, sòlida i amb un plantejament clar és una excepció en Migrats, i s’agraeix també.

Li agafa el torn Inés Muñoz com a nàufraga de Danshe. I naufraga a propòsit en el seu intent de construir alguna cosa sense les seues còmplices. S’auto precinta l’espai per a no eixir corrent, se sent una impostora ballant ella sola sense saber molt bé com arreglar-li-les. Però Inés és tramposa, i converteix això precisament en la peça. En com auto-retratar-se sense saber ni tan sols des d’on fer-ho. Es balla els seus temes buscant les seues maneres, molt Danshe a vegades, molt ella unes altres, una mica mesclat la resta. Elegant i amb estil, se salva bé de fer un ridícul espantós precisament perquè ens ho ensenya directament i ens desactiva la possibilitat d’enxampar-la. Mónica, Lorena, si la deixeu sola una altra vegada, aviseu-la amb temps!

I remata el programa Núria Crespo, acompanyada de Bernat Sanjuan. Pensava jo en les valencianes emigrades i les seues peces fosques i plenes de pes enfront d’una frescor quasi infantil de les valencianes que s’han quedat i no sé si té a veure amb artistes concretes o amb una tendència. Què passarà en altres ciutats perquè la gent jove necessite posar en escena aqueixes propostes tan denses? Núria comença intentant equilibrar-se amb una cama tenint el tronc flexionat des d’un maluc i, afortunadament, es va caient i donant suport a les mans. Li ho agraïm per a comprovar que no és un ser incapaç de sentir la inestabilitat. Perquè acaba la peça amb un solo que no pot estar més en el seu lloc, precís, contingut, llançant i recollint els impulsos amb l’energia exacta. Està poderosa Núria, encara que ens balle donant-nos l’esquena, igual fins i tot avergonyida d’haver-se anat ja a l’espai de les grans sent tan jove. No deixa de tindre la peça aquesta cosa setentera de música amb mànegues, so sense llum i una mica de misticisme, però és que tampoc està mal contrastar amb les lluentors i el mamarratxisme imperant, que a mi m’encisa, com sap tothom.

I acaba Migrats i, deia, es calmen les aigües en la dansa valenciana fins a l’any que ve. Aquesta explosió de gent fent coses i compartint nits i veient-se també els uns als altres. I m’encantaria saber si entre elles es creen complicitats, si alguna li proposa muntar-se alguna cosa a l’altra, si es copiaran dels recursos aliens o preguntaran com va fer aqueixa música tan molona… però la veritat és que no ho sabré perquè jo ja em fique al llit molt prompte i aqueixes coses passen quan les majors ja ens hem retirat.

Fins a l’any que ve.

/////////

Pues parece que se acaba otro Migrats más y se me ha hecho corto. Yo estaría todos los fines de semana viendo Migrats y no me cansaría. Porque me interesa ver cómo la chavalería se está organizando, de qué manera construyen sus dramaturgias, qué les interesa contar, de quién recogen sus influencias… No deja de ser el riesgo lo de programar a personas y no a obras, que es lo que nos distingue de otros festivales. Buscar el talento y potenciarlo. Y darse cuenta de quién se merece ese esfuerzo y seguir potenciándolo aun más.

Anoche empezamos en Espacio Inestable con Juan Sánchez Plaza y Rose Sall Sao con D(US)T, que se nota que están en Inglaterra porque tienen un rollo Akram Khan que no se le escapa a nadie. Esas líneas curvas, largas, impulsadas, esas caídas al suelo, esos choques entre personas, esas cabezas voladoras, ese vestuario y esa atmósfera recia… A Juan nadie le diría, sin saber cómo se mueve, que ese rollo le iba a aquedar bien, porque es más para culibajos de centros cercanos al suelo y él es alto y largo, pero por eso no hay que adelantarse a opinar nunca, porque luego te toca comerte tus palabras. Tener una pieza coreografiada de principio a fin, sólida y con un planteamiento claro es una excepción en Migrats, y se agradece también.

Le coge el turno Inés Muñoz como náufraga de Danshe. Y naufraga a propósito en su intento de construir algo sin sus cómplices. Se auto precinta el espacio para no salir corriendo, se siente una impostora bailando ella sola sin saber muy bien cómo arreglárselas. Pero Inés es tramposa, y convierte eso precisamente en la pieza. En cómo auto retratarse sin saber ni siquiera desde dónde hacerlo. Se baila sus temas buscando sus maneras, muy Danshe a veces, muy ella otras, un poco mezclado el resto. Elegante y con estilo, se salva bien de hacer un ridículo espantoso precisamente porque nos lo enseña directamente y nos desactiva la posibilidad de pillarla. Mónica, Lorena, si la dejáis sola otra vez, ¡avisadla con tiempo!

Y remata el programa Núria Crespo, acompañada de Bernat Sanjuan. Pensaba yo en las valencianas emigradas y sus piezas oscuras y llenas de peso frente a una frescura casi infantil de las valencianas que se han quedado y no sé si tiene que ver con artistas concretas o con una tendencia. ¿Qué pasará en otras ciudades para que la gente joven necesite poner en escena esas propuestas tan densas? Núria empieza intentando equilibrarse con una pierna teniendo el tronco flexionado desde una cadera y, afortunadamente, se va cayendo y apoyando las manos. Se lo agradecemos para comprobar que no es un ser incapaz de sentir la inestabilidad. Porque acaba la pieza con un solo que no puede estar más en su sitio, preciso, contenido, lanzando y recogiendo los impulsos con la energía exacta. Está poderosa Núria, aunque nos baile dándonos la espalda, igual aun avergonzada de haberse ido ya al espacio de las grandes siendo tan joven. No deja de tener la pieza esta cosa setentera de música con mangueras, sonido sin luz y algo de misticismo, pero es que tampoco está mal contrastar con los brillos y el mamarrachismo imperante, que a mí me chifla, como sabe todo el mundo.

Y acaba Migrats y, decía, se calman las aguas en la danza valenciana hasta el año que viene. Esta explosión de gente haciendo cosas y compartiendo noches y viéndose también los unos a los otros. Y me encantaría saber si entre ellas se crean complicidades, si alguna le propone montarse algo a la otra, si se copiarán de los recursos ajenos o preguntarán cómo diantres hizo esa música tan chula… pero la verdad es que no lo sabré porque yo ya me acuesto muy pronto y esas cosas pasan cuando las mayores ya nos hemos retirado.

Hasta el año que viene.

////

Títol: FUERA DE SERVICIO. Creadora: Danshe. Creació, direcció, interpretació, escenografia i il·luminació: danshe

Títol: Opus.0. Creadors: Bernat Sanjuan i Núria Crespo. Creació i interpretació: Bernat Sanjuan i Núria Crespo. Creació musical: Bernat Sanjuan. Creació coreográfica: Núria Crespo

Títol: D(US)T. Creadors: Juan Sánchez Plaza y Rose Sall Sao. Direcció coreogràfica i performers: Juan Sánchez Plaza i Rose Sall Sao. Disseny de vestuari: Shaghayegh Fallah – Madame Cocolico

Perfil del autor
Santi de la Fuente

Licenciado en Historia del Arte (más Certificado de Aptitud Pedagógica), Máster en Gestión de Artes Escénicas y titulado superior de Danza por la Facultad de las Artes de Altea. Desde 2004, codirige la compañía La Coja Dansa junto con Tatiana Clavel. La compañía ha estado presente en festivales de toda España y en Egipto, Francia, Alemania, Brasil, República Checa, Portugal o Marruecos. Sus obras han participado en circuitos como el de la Red de Teatros Alternativos y en programas como Danza a Escena. También gestiona la Asociación A Contar Mentiras dedicada a la pedagogía y al apoyo de compañías de danza contemporánea. Desde 2014 es profesor en el Conservatori Superior de Dansa de València.

Licenciado en Historia del Arte (más Certificado de Aptitud Pedagógica), Máster en Gestión de Artes Escénicas y titulado superior de Danza por la Facultad de las Artes de Altea. Desde 2004, codirige la compañía La Coja Dansa junto con Tatiana Clavel. La compañía ha estado presente en festivales de toda España y en Egipto, Francia, Alemania, Brasil, República Checa, Portugal o Marruecos. Sus obras han participado en circuitos como el de la Red de Teatros Alternativos y en programas como Danza a Escena. También gestiona la Asociación A Contar Mentiras dedicada a la pedagogía y al apoyo de compañías de danza contemporánea. Desde 2014 es profesor en el Conservatori Superior de Dansa de València.

Post a Comment