TOP
NINGÚ MORIRÀ DESPRÉS DE MI DE JULIA IRANGO. FOTO DE PAU GAYA

3. #DiariMigrats: Ángel Garcés, Elvira Madrigal, LARA MISÓ, WILMA PUENTES, Maria Tamarit, Bernat Macià…

Ciclo: V Migrats dansa 2021. Espai Inestable i CCCC. Data d’estrena: 20 de novembre 2021. Data de la crítica: 21 de novembre de 2021.

CCCC

“VAMOS” Ángel Garcés

Les estereotipies serveixen per a regular l’ansietat i és eixe element el que em va inspirar a desenvolupar un patró escènic on prenc més consciència corporal sobre la nostra capacitat d’excitació i moviment.

Aquest és el punt de partida d’Ángel Garcés, guanyador de l’I Premi Migrats del Certamen Coreográfico 10 sentidos. Ángel, canari de naixement, va tornar a compartir amb nosaltres el seu solo en Migrats Dansa en l’espai del *CCCC. I en aquest programa triple del cap de setmana, com  la resta de propostes, el gaudírem en interior i en exterior, coses del temps. En el claustre del CCCC el solo d’Ángel va cobrar molta més força i amb la terra del sòl, vivim una transposició a qualsevol Grand Slam de tennis i en la pista, jugant, el millor, Rafa Nadal. Perquè la proposta d’Ángel és aquesta, fer una transposició, una sort de metamorfosi. Partint de les manies inconscients, rituals i repetitives del tennista Nadal que utilitza per a concentrar-se (col·locar-se els calçotets, centrar-se la samarreta, bufar-se la mà, calfar en l’espai…) generar un patró de moviment propi i altament estilitzat, precís, per a començar a moure’s i desenvolupar tota la resta. Posseït per Nadal, Ángel desenvolupa la seua peça, sent un altre per a trobar-se a si mateix, començant en una pista de tennis i acabant en un solar ple de grafittis ballant dansa urbana. És una peça redona, en el contingut i en la forma i veure ballar a Ángel i a Nadal a cel obert provoca molt de plaer.

CENIZAS VIVIENTES” Elvira Madrigal

La peça d’Elvira, de creació col·lectiva al costat d’Andrea Dolz, Alice Chadaut i el músic Juan Gabriel di Lucia molt Instal·lativa i performativa, comença amb composició en directe en quatre espais, el del músic i els de les intèrprets. Amb espills, carbó, unes sabates de flamenc que sonen i una falda de bailaora. Busquen alguna cosa, construeixen imatges, mesuren els seus cossos en l’espai… El temps es dilata. La mirada es dispara. I a poc a poc la intensitat creix. Tota l’acció es concentra i elles es busquen. Els espills composen amb els seus cossos i ens reflecteixen a tots. El monòleg s’obri a diàleg. Estem dins. Els nostres reflexos i els reflexos de la llum en l’espai ballen a l’uníson. El ritme creix i els cossos es manifesten. Tot es precipita. Gran moment sonor-compositiu-corporal amb els espills, els cossos, els reflexos i els cristalls trencant-se en acústic. I finalment la transformació. Elles i nosaltres, transformats i plens de carbó negre. Una peça que apunta molts sentits o significats, que potser podria haver-se concretat més en moments i haver sigut més sintètica a vegades, però que dispara preguntes i apunta a universos identitaris interessants.

ESPAI INESTABLE

“SANAR L’ANIMAL” María Tamarit

En aquesta peça María sembla començar en el principi. En qualsevol matí o en el primer matí. En el despertar d’un dia qualsevol o en el primer despertar. En un espai estèticament cuidat la intuïm respirar i moure’s amb gustera, l’escoltem a poc a poc ressonant, viatgem amb la seua veu pels racons del seu esquelet. Cos i respiració. Veu. Hi ha una mica de ritual o d’invocació o de crida. Darrere, imatges visuals que ens connecten amb la terra, amb la natura, amb el món animal i vegetal, amb alguna cosa ancestral. I ella, que ha anat despertant, es troba amb una màscara i com si fora una sacerdotessa, es mou. I tot eixe temps inicial, eixe temps que es pren per a entrar i que nosaltres entrem, es transforma en una cosa poderosa. María es mou i és poderosa. El seu moviment és primitiu, terrenal, visceral. Sembla que en ella connecta allò de fora amb allò de dins. Es converteix en CANAL. I ens fa vibrar, connectant passat i present, univers i ser individual. El que m’atrau de María és que porta les seues propostes fins al final. Les aprofundeix i aposta per elles. Ens fa entrar en estats. Aquesta peça, tan ancestral i mística, desenvolupada per un altre intèrpret podria resultar massa “New Age”, però ella té una cosa poderosa o hipnòtica i amb el seu poder, ens atrapa.

“DIÀLEG CONSUETUDINARI” de BERNAT MACIÀ.

La segona peça del programa en espai inestable també ens va hipnotitzar, però des d’un altre lloc. Les tres peces del programa apostaven 100% pel cos. El/els/les intèrprets i els seus cossos. Bernat inicia el moviment i sembla que estiguem assistint a un “stop motion” en directe, amb un cos real que és capaç de fer això. Si qualsevol moviment s’inicia en el cervell, quina intel·ligència cerebral té Bernat per a generar amb el seu cos eixa il·lusió de discontinuïtat en viu. I quantes hores d’investigació darrere per a poder dominar-ho. Comença així, dislocant i desglossant cada moviment amb un control absolut i una precisió fascinant. En directe també el mateix ballarí gravat en la pantalla, amb un “delayed” perfecte, de mig segon, que fa que el Bernat físic ball i dialogue amb el Bernat gravat. Veure ballar a Bernat és com veure operar a un cirurgià. Bernat és un tio enorme que maneja amb mestratge cadascuna de les seues parts. Em recordava en moments al biòleg ballarí Xavier Le Roy. Precís, concís, net, perfecte. El joc de la discontinuïtat en moviment, físic i virtual, la successió d’imatges entretallades a través del cos, ens condueix a la continuïtat i qüestiona alhora la percepció de la realitat del que veiem i llegim en eixe precís moment de composició en directe.

“EFECTE SIAM” de Colectivo Simpar.

El duo de Lara Misó i Wilma Puentes explora la història de dos germans siamesos reencarnats en les intèrprets. Un altre exercici impossible plantejat a través del cos que incideix en la unió de dos cossos a través de la ficció que no estan units en la realitat. Un diàleg metòdic i precís, tècnicament complex i dificultós, amb un llenguatge coreogràfic molt formal i pautat. Elles ho defensen a la perfecció, amb virtuosisme i sense lloc a l’error. Aconsegueixen l’exercici de ser un sol cos. Plàsticament net i sense fissures. Potser allò formal no permet endinsar-se en allò emocional, encara que a vegades s’albira allò, la unió i la dependència, com a necessitat i llast, com una cosa incondicional, i en altres ocasions hi ha alguna cosa que la tècnica projecta com a fred, mental, però en qualsevol cas, el punt de partida de la peça i l’objectiu que persegueix, està executat a la perfecció, amb dos cossos d’eixos que veus, gaudeixes i penses que podrien ser de ballarines, gimnastes o nadadores de sincronitzada. Aposta de nou pel cos en estat pur, sense artificis externs.

CCCC

“VAMOS” Ángel Garcés

Las estereotipias sirven para regular la ansiedad y es ese elemento el que me inspiró a desarrollar un patrón escénico donde tomo más consciencia corporal sobre nuestra capacidad de excitación y movimiento.

Este es el punto de partida de Ángel Garcés, ganador del I Premi Migrats del Certamen Coreográfico 10 sentidos. Ángel, canario de nacimiento, volvió a compartir con  nosotros su solo en Migrats Dansa en el espacio del CCCC. Y en este programa triple del fin de semana, como al resto de propuestas, lo disfrutamos en interior y en exterior, cosas del tiempo. En el claustro del CCCC el solo de Ángel cobró mucha más fuerza y con la tierra del suelo, vivimos una transposición a cualquier Grand Slam de tenis y en la pista, jugando, el mejor, Rafa Nadal.  Porque la propuesta de Ángel es esta, hacer una transposición, una suerte de metamorfosis. Partiendo de las manías inconscientes, rituales y repetitivas del tenista Nadal que utiliza para concentrarse (colocarse el calzoncillo, centrarse la camiseta, soplarse la mano, calentar en el espacio…) generar un patrón de movimiento propio y altamente estilizado, preciso, para empezar a moverse y desarrollar todo lo demás. Poseído por Nadal, Ángel desarrolla su pieza, siendo otro para encontrarse a sí mismo, empezando en una cancha de tenis y acabando en un solar lleno de grafittis bailando danza urbana. Es una pieza redonda, en el contenido y en la forma y ver bailar a Ángel y a Nadal a cielo abierto provoca mucho placer.

“CENIZAS VIVIENTES” Elvira Madrigal

La pieza de Elvira, de creación colectiva junto a Andrea Dolz, Alice Chadaut y el músico Juan Gabriel di Lucia muy instalativa y performativa, comienza con composición en directo en cuatro espacios, el del músico y los de las intérpretes. Con espejos, carbón, unos zapatos de flamenco que suenan y una falda de bailaora. Buscan algo, construyen imágenes, miden sus cuerpos en el espacio… El tiempo se dilata. La mirada se dispara. Y poco a poco la intensidad crece. Toda la acción se concentra y ellas se buscan. Los espejos componen con sus cuerpos y nos reflejan a todos. El monólogo se abre a diálogo. Estamos dentro. Nuestros reflejos y los reflejos de la luz en el espacio bailan al unísono. El ritmo crece y los cuerpos se manifiestan. Todo se precipita. Momentazo sonoro-compositivo-corporal con los espejos, los cuerpos, los reflejos y los cristales rompiéndose en acústico. Y por último la transformación. Ellas y nosotros, transformados y llenos de carbón negro. Una pieza que apunta muchos sentidos o significados, que quizá podría haberse concretado más en momentos y haber sido más sintética en ocasiones, pero que dispara preguntas y apunta a universos identitarios interesantes.

ESPACIO INESTABLE

“SANAR L’ANIMAL” María Tamarit

En esta pieza María parece comenzar en el principio. En cualquier mañana o en la primera mañana. En el despertar de un día cualquiera o en el primer despertar. En un espacio estéticamente cuidado la intuimos respirar y moverse con gustera, la escuchamos poco a poco resonando, viajamos con su voz por los recovecos de su esqueleto. Cuerpo y respiración. Voz. Hay algo de ritual o de invocación o de llamada. Detrás, imágenes visuales que nos conectan con la tierra, con la naturaleza, con el mundo animal y vegetal, con algo ancestral. Y ella, que ha ido despertando, se encuentra con una máscara y como si fuera una sacerdotisa, se mueve. Y todo ese tiempo inicial, ese tiempo que se toma para entrar y que nosotros entremos, se transforma en algo poderoso. María se mueve y es poderosa. Su movimiento es primitivo, terrenal, visceral. Parece que en ella conecta lo de fuera con lo de dentro. Se convierte en CANAL. Y nos hace vibrar, conectando pasado y presente, universo y ser individual.  Lo que me atrae de María es que lleva sus propuestas hasta el final. Las profundiza y apuesta por ellas. Nos hace entrar en estados. Esta pieza, tan ancestral y mística, desarrollada por otro intérprete podría resultar demasidado “New Age”, pero ella tiene algo poderoso o hipnótico y con su poder, nos atrapa.

“DIÀLEG CONSUETUDINARI” de BERNAT MACIÀ.

La segunda pieza del programa en espacio inestable también nos hipnotizó, pero desde otro lugar. Las tres piezas del programa apostaban 100% por el cuerpo. El/los/las intérpretes y sus cuerpos. Bernat inicia el movimiento y parece que estemos asistiendo a un “stop motion” en directo, con un cuerpo real que es capaz de hacer eso. Si cualquier movimiento se inicia en el cerebro, qué inteligencia cerebral tiene Bernat para generar con su cuerpo esa ilusión de discontinuidad en vivo. Y cuántas horas de investigación detrás para poder dominarlo. Empieza así, dislocando y desglosando cada movimiento con un control absoluto y una precisión fascinante. En directo también el mismo bailarín grabado en la pantalla, con un “delayed” perfecto, de medio segundo, que hace que el Bernat físico baile y dialogue con el Bernat grabado. Ver bailar a Bernat es como ver operar a un cirujano. Bernat es un tío enorme que maneja con maestría cada una de sus partes. Me recordaba en momentos al biólogo bailarín Xavier Le Roy. Preciso, conciso, limpio, perfecto. El juego de la discontinuidad en movimiento, físico y virtual, la sucesión de imágenes entrecortadas a través del cuerpo, nos conduce a la continuidad y cuestiona a su vez la percepción de la realidad de lo que vemos y leemos en ese preciso momento de composición en directo.

“EFECTO SIAM” de Colectivo Simpar.

El dúo de Lara Misó y Wilma Puentes explora la historia de dos hermanos siameses reencarnados en las intérpretes. Otro ejercicio imposible planteado a través del cuerpo que incide en la unión de dos cuerpos a través de la ficción que no están unidos en la realidad. Un diálogo metódico y preciso, técnicamente complejo y dificultoso, con un lenguaje coreográfico muy formal y pautado. Ellas lo defienden a la perfección, con virtuosismo y sin lugar al error. Consiguen el ejercicio de ser un solo cuerpo. Plásticamente limpio y sin fisuras. Quizá lo formal no permite adentrarse en lo emocional, aunque en ocasiones se vislumbra aquello, la unión y la dependencia, como necesidad y lastre, como algo incondicional, y en otras ocasiones hay algo que la técnica proyecta como frío, mental,  pero en cualquier caso, el punto de partida de la pieza y el objetivo que persigue, está ejecutado a la perfección, con dos cuerpos de esos que ves, gozas y piensas que podrían ser de bailarinas, gimnastas o nadadoras de sincronizada.  Apuesta de nuevo por el cuerpo en estado puro, sin artificios externos.

FITXES ARTISTIQUES

Títol: VAMOS. Creació i interpretació: Ángel Garcés. Música original: Javier Martínez . Fotografia: Claudia Herrán. Direcció artística: Ariel Déniz-Robaina. Col·laboren: Centro Coreográfico Canal; Sara Sánchez / Wi Team

Títol: Cenizas vivientes. Creació col·lectiva junt a les intèrprets: Andrea Dolz, Alice Chaudat, Elvira Madrigal. Creació sonora: Juan Gabriel Di Lucia. Vestuari: Anna Wolkowicz. Ull extern: Arianna Aragno

Títol: EFECTO SIAM. Coreografia i interpretació: LARA MISÓ Y WILMA PUENTES. Música original: MARCO COLOCCI.

Títol: SANAR L’ANIMA’L. Creació i interpretació: Maria Tamarit. Direcció artística: Samuel H. Ramírez i Maria Tamarit. Escenografía: Samuel H. Ramírez. Espai sonor: Martí Guillem. Disseny de pròtesis 3D: Manel Bafaluy. Vestuari: Mariola Ll. Morera. Coproducción Centro Coreográfico La Rioja – Cirve Arte y Naturaleza

Títol: Diàleg Consuetudinari. Concepte: Bernat Macià, Almudena Soullard i Guillem Sarrià. Intèrpret: Bernat Macià. So i Música: Guillem Sarrià i Miguel Molina. Visuals i fotografía: Almudena Soullard

Perfil del autor
Maribel Bayona Sánchez

Maribel Bayona es actriz, dramaturga y también ha dirigido sus propios proyectos y ha tenido diferentes experiencias en asistencias de dirección. También es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia donde cursó su doctorado y en 2009 hizo la lectura de su trabajo de investigación: Las salas alternativas valencianas (1994-2009). Análisis de sus estructuras y modelos de programación y producción y se tituló en el Diploma de Estudios Avanzados (DEA).
Desde el 2003 es miembro fundador, componente de la compañía y programadora del proyecto de sala y compañía de Espacio Inestable y Teatro de lo Inestable que pasa a codirigir en 2014. También ha trabajado en el proyecto de creación El punto g, junto a Gabi Ochoa y ha sido cofundadora de la compañía Dársena Producciones, junto a Jéssica Belda y Jose Banyuls.
Como actriz y bailarina se formó en Arte Dramático en el Centro Teatral Escalante y junto a profesionales como Joe Allegado, James Carles, Ramón Oller, Dominik Borucki, Rocío Pérez, Santi de la Fuente, Jorge Picó, Antonio Diaz Zamora, Fabricio Meschini, Carolina Boluda, Paz Rojo, Idoia Zabaleta, entre otros y ha sido dirigida por Ita Agaard, Juan Mandli, Chema Cardeña, Pachi Fenollar, Mamen García, Manel Cubedo, Antonio Diaz Zamora, Gemma Miralles, Jacobo Pallarés, Eva Zapico, Joan Miquel Reig, Alejandra Garrido, Ángel Ojea, Gabriel Ochoa, Claudio Hochmann, Pedro Lozano, Xavier Puchades, Victoria Salvador, Anna Albaladejo, Kika Garcelán y Carles Sanjaime.
Como autora ha publicado 5 textos y ha escrito otros, la mayoría de los cuales se han representado para proyectos propios o para otras compañías.
L’instant abans que tot acabe recibió la Ayuda a la Creación de Culturarts Generalitat 2016 y ha sido representada en la experiencia. Actualmente trabaja en la escritura del texto, L’orquestra del silenci, dentro del Laboratorio de creación Insula Dramataria Josep Lluís Sirera. Piezas anteriores: El acto más hermoso del mundo junto a Rafa Palomares, A veces /Sometimes, junto a Pedro Lozano, El encuentro, Un acuerdo, un trato o lo que coño sea y Willkommen (Cabaret del desencanto) para Escena Erasmus 2015/16, La exiliada, la negra, la puta, el caracol y la mística junto a Anna Albaladejo, Patrícia Pardo, Maria José Guisado, Pedro Lozano, El sueño de Laura, la titaina, Festival Cabanyal Íntim 2014 , Escucha-te, Festival Russafa Escència 2013, La Malaltia, dentro del proyecto Valèntia, del colectivo Veus (2012). No se está mal en el paraíso, junto a Jéssica Belda y Jose Banyuls (2011), Persona-l (2010), El ipod de Cary Grant, junto a Gabriel Ochoa (2009), La perrera, junto a Jacobo Pallarés, Rafa Casany, Alberto Torres y Rafa Palomares (2008), Retrato. Publicado en el volumen Nº7 de la Colección Acotaciones en la Caja negra, Lo invisible (2008), Calles y gente (Manuscrito hallado en una ciudad invisible) (2008), Camberra, junto a Gabriel Ochoa (2008), Aceptamos barco como animal acuático, junto a Alejandro Jornet y Jéssica Belda (2008), Judas y sus desiertos, junto a Jacobo Pallarés, Rafa Casany y Rosa Molero (2007), De elecciones, azares y escorpiones (Ayuda a la Creación otorgada por Teatres de la Generalitat Valenciana en 2006), El Canto de la sirena (2006), Calles y gente. Publicado en el volumen Nº 5 de la Colección Acotaciones en la Caja Negra, Ciudades (2006), A lo mejor me lo merezco, junto a Alejandro Jornet y Antonio de Paco (2005), Hueles a cama. Me encanta cuando hueles a cama. Publicado en el volumen Nº 3 de la Colección Acotaciones en la Caja Negra, Sexo. Me lo pones por escrito (2004) y en la Revista Teína Nº18 (2008).
Como docente imparte cursos de escritura y dramaturgia en El Centro Teatral Escalante, Espacio Inestable y el IES de Orriols, entre otros.
Como articulista ha publicado en revistas especializadas desde 1999 como Acotaciones en la Caja Negra, Red Escénica, Lemir, Teina, Episkenion y Primer Acto.

Maribel Bayona es actriz, dramaturga y también ha dirigido sus propios proyectos y ha tenido diferentes experiencias en asistencias de dirección. También es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia donde cursó su doctorado y en 2009 hizo la lectura de su trabajo de investigación: Las salas alternativas valencianas (1994-2009). Análisis de sus estructuras y modelos de programación y producción y se tituló en el Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Desde el 2003 es miembro fundador, componente de la compañía y programadora del proyecto de sala y compañía de Espacio Inestable y Teatro de lo Inestable que pasa a codirigir en 2014. También ha trabajado en el proyecto de creación El punto g, junto a Gabi Ochoa y ha sido cofundadora de la compañía Dársena Producciones, junto a Jéssica Belda y Jose Banyuls. Como actriz y bailarina se formó en Arte Dramático en el Centro Teatral Escalante y junto a profesionales como Joe Allegado, James Carles, Ramón Oller, Dominik Borucki, Rocío Pérez, Santi de la Fuente, Jorge Picó, Antonio Diaz Zamora, Fabricio Meschini, Carolina Boluda, Paz Rojo, Idoia Zabaleta, entre otros y ha sido dirigida por Ita Agaard, Juan Mandli, Chema Cardeña, Pachi Fenollar, Mamen García, Manel Cubedo, Antonio Diaz Zamora, Gemma Miralles, Jacobo Pallarés, Eva Zapico, Joan Miquel Reig, Alejandra Garrido, Ángel Ojea, Gabriel Ochoa, Claudio Hochmann, Pedro Lozano, Xavier Puchades, Victoria Salvador, Anna Albaladejo, Kika Garcelán y Carles Sanjaime. Como autora ha publicado 5 textos y ha escrito otros, la mayoría de los cuales se han representado para proyectos propios o para otras compañías. L’instant abans que tot acabe recibió la Ayuda a la Creación de Culturarts Generalitat 2016 y ha sido representada en la experiencia. Actualmente trabaja en la escritura del texto, L’orquestra del silenci, dentro del Laboratorio de creación Insula Dramataria Josep Lluís Sirera. Piezas anteriores: El acto más hermoso del mundo junto a Rafa Palomares, A veces /Sometimes, junto a Pedro Lozano, El encuentro, Un acuerdo, un trato o lo que coño sea y Willkommen (Cabaret del desencanto) para Escena Erasmus 2015/16, La exiliada, la negra, la puta, el caracol y la mística junto a Anna Albaladejo, Patrícia Pardo, Maria José Guisado, Pedro Lozano, El sueño de Laura, la titaina, Festival Cabanyal Íntim 2014 , Escucha-te, Festival Russafa Escència 2013, La Malaltia, dentro del proyecto Valèntia, del colectivo Veus (2012). No se está mal en el paraíso, junto a Jéssica Belda y Jose Banyuls (2011), Persona-l (2010), El ipod de Cary Grant, junto a Gabriel Ochoa (2009), La perrera, junto a Jacobo Pallarés, Rafa Casany, Alberto Torres y Rafa Palomares (2008), Retrato. Publicado en el volumen Nº7 de la Colección Acotaciones en la Caja negra, Lo invisible (2008), Calles y gente (Manuscrito hallado en una ciudad invisible) (2008), Camberra, junto a Gabriel Ochoa (2008), Aceptamos barco como animal acuático, junto a Alejandro Jornet y Jéssica Belda (2008), Judas y sus desiertos, junto a Jacobo Pallarés, Rafa Casany y Rosa Molero (2007), De elecciones, azares y escorpiones (Ayuda a la Creación otorgada por Teatres de la Generalitat Valenciana en 2006), El Canto de la sirena (2006), Calles y gente. Publicado en el volumen Nº 5 de la Colección Acotaciones en la Caja Negra, Ciudades (2006), A lo mejor me lo merezco, junto a Alejandro Jornet y Antonio de Paco (2005), Hueles a cama. Me encanta cuando hueles a cama. Publicado en el volumen Nº 3 de la Colección Acotaciones en la Caja Negra, Sexo. Me lo pones por escrito (2004) y en la Revista Teína Nº18 (2008). Como docente imparte cursos de escritura y dramaturgia en El Centro Teatral Escalante, Espacio Inestable y el IES de Orriols, entre otros. Como articulista ha publicado en revistas especializadas desde 1999 como Acotaciones en la Caja Negra, Red Escénica, Lemir, Teina, Episkenion y Primer Acto.

Post a Comment